Szukaj:
Janowski Mini-Turniej selekcyjny młodych adeptów piłki nożnej 2012/04/27 12:04 

Celem organizacji Janowskiego Mini-Turnieju selekcyjnego młodych adeptów piłki nożnej było promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

 

Głównym celem zadania było przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym, narkomanii,  agresji i patologii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez kierowanie do nich profesjonalnej oferty sportowej i rekreacyjnej  w celu konstruktywnego i efektywnego zagospodarowania ich wolnego czasu, rozwijania pasji związanych ze sportem oraz zapobieganie przemocy wśród młodzieży. Zostały zrealizowane także cele szczegółowe założone w projekcie a były to:

1. Rozwój i popularyzacja sportu młodzieżowego i zainteresowanie dzieci sportem, oraz aktywnego trybu życia.

 2. Zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, oraz możliwości edukacji sportowej dzieci i młodzieży.

3. Zaszczepienie w dzieciach zdrowego trybu życia poprzez czynne uprawianie sportu, promowanie zasad fair play, higieny osobistej oraz umiejętności współpracy w zespole. Uczenie, wpajanie szacunku dla osób i zespołów w trakcie  współzawodnictwa.

4. Wypracowanie wśród beneficjentów takich cech charakteru, osobowości oraz wartości jak poczucie własnej wartości, empatia, altruizm.

5. Promowanie postaw asertywnych.

6. Celem nadrzędnym w pracy szkoleniowej tej grupy było  przygotowanie możliwie największej liczby piłkarzy dla pierwszego zespołu juniorów.

7. Ukazywanie wartości moralno-etycznych w celach wychowawczo-dydaktycznych.

8. Integracja środowiska lokalnego związanego ze sportem młodzieżowym oraz środowisk sportowych, biznesowych, samorządowych w celu wspierania działalności mających wpływ na rozwój sportu.

Wyżej wymienione cele zostały osiągnięte poprzez realizację takich zadań jak:

  • organizacja turnieju międzyszkolnego, ucząca zdrowego współzawodnictwa między drużynami
  • przeprowadzenie mikrowykładów o tematyce antyalkoholowej, antynarkotykowej
  • przeprowadzenie konkursu na najlepsze hasło antyalkoholowe i antynarkotykowe
  • przeprowadzenie  dalszych zajęć treningowych  ukierunkowanych na  opanowanie podstawowych umiejętności technicznych pozwalających na dalszy udziału w profesjonalnych treningach.

 

Termin:

21 kwietnia 2012 roku.

 

Miejsce rozegrania turnieju:

Orlik przy Zespole Szkól Zawodowych w Janowie Lubelskim.

 

Organizator:

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS w Janowie Lubelskim.

 

Sędziowie:

Cezary Nafalski

Cezary Dobrowolski

Radosław Szymański

Wojciech Dąbek

Bielak Szczepan

Sęk Łukasz

 

Sponsorzy:

Miasto i Gmina Janów Lubelski

Starostwo Janowskie

POLARIS – Piotr Surowiecki

MEBLE HEBAN

TERMOGLAS Janów Lubelski

ZDROWIE NZOZ

RESTAURACJA MYŚLIWSKA

FLISBUD

HOTEL KRÓLEWSKI

SLIGO Pub i Restauracja

PLEY

Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie Pani Justyna Bielak, oraz wielki fan Manchester Unitet Pan Jon Cuttz.

Drużyny zgłoszone do zawodów:

 Zespół Szkół w Batorzu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim

Publiczna Szkoła Podstawowa w Otroczu

Zespół Szkół w Krzemieniu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks Jana Twardowskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Łążku Ordynackim

Zespół Szkół w Białej  / rocznik 1999/

Zespół Szkół w Białej  / rocznik 2001/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim „Biali Murzyni”

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim „FCE”

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim „Dream Team”

 

Klasyfikacja końcowa:

Miejsce I - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Miejsce II - Zespół Szkół w Krzemieniu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks Jana Twardowskiego.

Miejsce III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach II.

Miejsce IV - Zespół Szkół w Białej - Rocznik 1999.

 

Klasyfikacja na najlepszego strzelca:

Daniel Turek

Klasyfikacja na najlepszego zawodnika:

Łukasz Powęska

Klasyfikacja na najlepszego bramkarza:

 Flis Mateusz

  

Fotogaleria z turnieju:

http://stowsas.pl/janowski-mini-turniej-selekcyjny-mlodych-adeptow-pilki-noznej-21.04.2012


Klasyfikacja w grupach

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM