Szukaj:
Młodzi Nieustraszeni 2012/04/30 09:34 

Projekt „Młodzi Nieustraszeni”- którego koordynatorem jest p. mgr Cezary Dobrowolski prowadzony  jest przez Stowarzyszenie SAS od 2005 roku.

 Projekt „MŁODZI NIEUSTRASZENI” adresowany jest do młodych ludzi chcących oderwać się od spędzania czasu wolnego na ulicy i między blokami a chcącymi w sposób nietypowy spędzać czas wolny. Wykazujących zainteresowanie nowymi umiejętnościami i widzącymi w projekcie możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w ich dalszych planach. W ramach projektu organizowane są zajęcia ze strzelectwa sportowego na strzelnicy pneumatycznej i kulowej, zajęcia techniczne z wiedzy ogólnowojskowej, ratownictwa medycznego, terenoznawstwa, elementów ratownictwa wodnego i szkolenia przeciwpożarowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest adresowany do młodych ludzi żądnych nietypowych wrażeń chcących zdobyć nowe nietypowe umiejętności wyróżniające ich na tle swych rówieśników.

          W trakcie projektu podjęte zostaną działania o charakterze profilaktycznym, które realizowane będą w formie zajęć edukacyjnych i warsztatów szkoleniowych, formą pracy z młodzieżą będą zajęcia rekreacyjno – sportowe i typowo rekreacyjne ukierunkowane na wypełnienie czasu wolnego stwarzające atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i kształtowania pozytywnych osobowości oraz dbałość o kulturę osobistą i dyscyplinę.

 

 

Więcej informacji na stronie głównej projektu

http://www.sascd.za.pl/index.html

 

 

 

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM