Szukaj:

Działalność Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie działa od 2003r. Główne działania naszej organizacji skierowane są na animowanie działañ dla społeczności lokalnej, oraz tworzenie płaszczyzny współpracy. Uczestniczymy w tworzeniu uchwał Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego o współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Jesteśmy liderem organizacji pozarządowych na naszym terenie, inicjujemy szkolenia i doradztwo w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla pozostałych organizacji, szkół itp. Realizowaliśmy wiele projektów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz projekty zorganizowane z partnerami z całej europy, skierowane do osób dotkniętych patologią społeczną, oraz projekty aktywizacji społecznej. Przez cały okres naszej działalności prowadzimy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Sprawujemy patronat nad ośrodkiem kuratorskim na naszym terenie.

 

Zrealizowane projekty

 • 'Młodzi Nieustraszeni' projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji 30.10.2005 - 15.12.2005, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; kwota 16 500 złotych
 • 'Młodzi Nieustraszeni II' projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od stycznia 2007 do listopada 2007 roku, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; kwota 16 500 złotych
 • 'Młodzi duchem i ciałem' kontynuacja Projektu 'Młodzi Nieustraszeni'; kwota 6 000 złotych
 • 'Nasz wspólny dom' czas realizacji 01.11.2005 - 31.10.2006 projekt realizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim prowincja Gerdeland w Holandii, skierowany do ludzi bezdomnych; kwota 20 000 euro
 • 'Nasz wspólny dom 2' 01.12.2006 - 30.06.2007 kontynuacja projektu 'Nasz wspólny dom' przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, prowincją Gerdeland w Holandii, skierowany do ludzi bezdomnych; kwota 6 500 euro
 • 'Bagaż doświadczeñ' projekt jest kontynuacją współpracy międzynarodowej z prowincją Gerdeland w Holandii, polega na wizytach styjnych z dwóch stron; koszt projektu 5 000 euro
 • 'Bank Żywności' cały 2006 rok Federacja Polskich Banków Żywności PEAD 'Europejski Program Pomocy Żywnościowej'. Stowarzyszenie rozdysponowało 21 ton żywności ludziom ubogim z Powiatu Janowskiego na kwotę 31 267,30 złotych
 • Projekt 'Leader+' koordynator projektu oraz partner z Gminami Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki. I Schemat za koordynacje projektu 22000 złotych
 • Projekt 'Leader+' czas trwania obecnie Stowarzyszenie użycza sekretariatu LGD 'Leśny Krąg' i współpracuje przy realizacji projektu schemat II
 • 'Akcja Człowiek' partner w projekcie z Forum Organizacji Pozarządowych w Lublinie. Projekt realizowany przy współpracy z partnerem niemieckim 'Parytetowy Związek Regionu Bawarii'
 • 'Trzymaj Formę' 02.03.2007 - 30.09.2007 Agencja Współpracy i Rozwrzez Powiatową Stację Sanitarnoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej 'SAS', Polska Federacja Producentów Żywności po-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim. Celem programu 'Trzymaj formę!' jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialnośæ indywidualną i wolny wybór jednostki.
 • 'Projekt „Leader + ” - koordynator projektu oraz partner z Gminami Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki, I Schemat za koordynacje projektu 22000 złotych - Projekt „Leader + ”; czas trwania obecnie Stowarzyszenie użycza sekretariatu LGD „Leśny Krąg” i współpracuje przy realizacji projektu schemat II
 • 'Nasz wspólny dom 2”; 01.12.2006 – 30.06.2007;
  kontynuacja projektu “Nasz wspólny dom” przy współpracy z UrzędemMarszałkowskim, prowincją Gerdeland w Holandii, skierowany do ludzi bezdomnych,kwota 6 500 euro
 • „Bagaż doświadczeń”; projekt jest kontynuacją współpracy międzynarodowej z prowincją Gerdeland w Holandii, polega na wizytach studyjnych z dwóch stron, koszt projektu 5 000 euro.
 • „Trzymaj Formę”; 02.03.2007 – 30.09.2007; Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”, Polska Federacja Producentów Żywności przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim; Celem programu 'Trzymaj formę!' jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 • III Lubelski Rajd Weteranów Szos „Rajd Partyzancki 2007” - Zlot posiadaczy motocykli zabytkowych, połączony z rajdem turystyczno- krajoznawczym z Lublina do Janowa Lubelskiego. Impreza ma charakter non-profit. Popularyzacja dbałości o zabytki techniki motoryzacyjnej, w postaci motocykli i motocykli z wózkiem bocznym. Prezentacja szerszej publiczności, odrestaurowanych motocykli zabytkowych, będących w posiadaniu uczestników Rajdu. Przybliżanie historii motoryzacji uczestnikom i widzom, oglądającym zmagania rajdowe uczestników zlotu. Promocja walorów turystycznych regionu Lubelszczyzny, na forum ogólnopolskim. 15 - 17 czerwca 2007 r.
 • Zabawa choinkowa dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Janowskiego wspólnie z Stowarzyszeniem Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek” dofinansowanie 597,47 zł.
 • „Trzymaj Formę II” maj – czerwiec 2008; Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”, Polska Federacja Producentów Żywności przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim; Celem programu 'Trzymaj formę!' jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 • “Nasz wspólny dom 2”; czerwiec - listopad 2008 ; kontynuacja projektu “Nasz wspólny dom” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, prowincją Gerdeland w Holandii, skierowany do ludzi długotrwale bezrobotnych.
 • “Młodzi Nieustraszeni II”; projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od maja do września 2008 roku, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kwota całkowita 12 266,12 zł
 • „Wyścigi Motocykli Zabytkowych Super - Veteran” - Lubelską Grupą Weterańską „Partyzant” 11-05-2008 i 13-09-2008 r.
 • „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – LATO
  2008 – Słońce świeci dla wszystkich dzieci - Pogożelica” - kolonia wychowanków
  Ośrodka Kuratorskiego w Janowie Lubelskim; 27.06 - 17.07.2008 r. Całkowity
  koszt projektu 15 905.00 zł z czego 7 000.00 zł. z dotacji Urzędu Gminy Janów
  Lubelski.
 • Bezpieczny Powiat – projekt współrealizowany z Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelskim; maj- listopad 2008.
 • “Nasz wspólny dom 2”; kontynuacja projektu “Nasz wspólny dom” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, prowincją Gerdeland w Holandii, skierowany do ludzi długotrwale bezrobotnych.
 • “Młodzi Nieustraszeni”; projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od maja do listopada 2009 roku, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kwota całkowita 25 845,66 zł
 • „Twoja pasja – może być twoją pracą” projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od maja do listopada 2009 roku, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Kwota całkowita 11790,02 zł.
 • „Wyścigi Motocykli Zabytkowych Super - Veteran” - Lubelską Grupą Weterańską „Partyzant”.
 • „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – LATO 2009 – maraton – ZAKOPANE – miejsce nie zapomniane  - kolonia wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Janowie Lubelskim; sierpień2009. Całkowity koszt projektu 15 905.00 zł. z czego 7 000.00 zł z dotacji Urzędu Gminy Janów Lubelski.
 • “Młodzi Nieustraszeni”; projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od maja do listopada 2010 roku, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kwota całkowita 16170,01 zł.
 • Projekt „Pilotażowy projekt - Świetlica Integracji Sensorycznej”, projekt realizowany przy dofinansowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, czas realizacji  czerwiec – grudzień 2010. Kwota dotacji 17 550,00 zł.
 • Projekt ”Komunikacja – kluczem do porozumienia w rodzinie”, projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, skierowany do wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Janowie Lubelskim, czas realizacji projektu lipiec – grudzień 2011. Całkowity koszt projektu 49 500.00 zł
 • “Młodzi Nieustraszeni”; projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od czerwca do listopada 2011 roku, skierowany na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kwota całkowita 12 935,00 zł.
 • Kompleksowy program profilaktyczny „Nim będzie za późno” projekt realizowany przy dofinansowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, czas realizacji maj – grudzień 2011. Kwota całkowita 20 235,20zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odwiedzin działu: 4513

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM