Szukaj:

 

 

KURS Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS
w Janowie Lubelskim, Zaprasza Państwa
do skorzystania z odpłatnych szkoleń z zakresu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kierowanych do członków zespołów, pracowników i wolontariuszy Waszych instytucji a w szczególności do jednostek OSP.

 

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia
 i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących
z systemem Państwowego Ratownictwo Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W czasie szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić:

  • właściwie ocenić sytuację
  • efektywnie wezwać pomoc
  • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

  1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

  2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

  3)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

  4)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 

Szkolenie z  pierwszej pomocy, prowadzone jest z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu treningowego: fantomy, defibrylatory szkoleniowe AED, kołnierze ortopedyczne, deski ortopedyczne, torby opatrunkowe oraz prezentacji multimedialnych i filmów instruktarzowych.

 

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywaną wiedzę. Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

 

Instruktorami są: lekarze specjalizacji medycyny ratunkowej, pielęgniarze, ratownicy medyczni czynie zawodowo pracujący w ratownictwie medycznym (Pogotowie, SOR, OIOM). Wszyscy mają wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki i metodyki prowadzenia szkoleń.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację szkolenia:

- Kierownik merytoryczny kursu -  Pan Przemysław Momot
- Wykładowca- instruktor - Pani Adela Szabat

- Wykładowca- psycholog – Pani Agnieszka Jonak

 

Komisja Egzaminacyjna:
- Konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej - Dr hab. n. med. Adam Nogalski

- Specjalista medycyny ratunkowej – dyr. Janusz Popielec

- Specjalista medycyny ratunkowej – ord. Zdzisław Sałdan

- Specjalista medycyny ratunkowej – lek. Dariusz Robak

 

 

Kurs pozwala:

  • Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych.
  • Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego.
  • Standaryzować szkolenie Zespołów Ratownictwa oraz Straży Pożarnej.
  • Włączyć służby jednostki w działanie Ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Wojska i innych służb emergencyjnych.

 

Kurs realizowany na mocy ustawy, mający umocowanie w przepisach prawa Polskiego.

Kurs objęty jest pozytywną decyzją Wojewody Lubelskiego  – wszelką niezbędna dokumentację związaną z przebiegiem kursu oraz egzaminu przygotowuje Stowarzyszenia SAS.

 

 

SZKOLENIE

■  Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

■ Aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych.

■ Zajęcia będą prowadzone w grupach 30-osobowych.

■ Kurs realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z bardzo dużym doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

 


Kontakt w sprawie szkoleń: stowsas@wp.pl lub tel. 662 141 366

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odwiedzin działu: 3950

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM