Szukaj:

 

 

Świetlica Integracji Sensorycznej

 

  

Czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej?

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, w wyniku którego wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów docierają do mózgu, a następnie są rozpoznawane, segregowane, łączone z wcześniejszymi doświadczeniami i interpretowane w taki sposób, by dać odpowiedź w postaci reakcji adekwatnej do bodźca. O zaburzeniach sensorycznych mówimy wtedy, gdy w obrębie jednego lub kilku zmysłów jednocześnie następuje niewłaściwe przesyłanie, przetwarzanie lub interpretowanie informacji.  Wystarczy błędne przetwarzanie informacji płynących z jednego ze zmysłów (np. słuchu), by rozpoczęła się lawina zmian w zachowaniu i emocjach dziecka.

  

Czym jest Diagnoza i Terapia SI?

Terapia SI poprzedzona jest diagnozą procesów integracji sensorycznej. Po dokładnej analizie wyników testów i obserwacji oraz informacji uzyskanych od rodziców i specjalistów pracujących z dzieckiem, terapeuta tworzy indywidualny program Terapii Integracji Sensorycznej dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

 

Diagnozy – czyli oceny rozwoju procesów Integracji Sensorycznej dokonuje certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Dzięki odpowiednim narzędziom diagnostycznym może on zweryfikować ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych zmysłów.

 

Ile trwa Terapia Integracji Sensorycznej?

W zależności od stopnia i nasilenia zaburzeń SI oraz postępów osiąganych przez dziecko, terapia trwa zwykle od 1 roku do 2 lat, a sesje terapeutyczne odbywają się zwykle 1-2 razy w tygodniu i trwają około 50 minut.

 

Metoda SI adresowana jest głównie do dzieci, z trudnościami w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, kłopotami w uczeniu się. Opiera się na założeniu, że u małych dzieci plastyczność mózgu jest większa i daje to potencjalnie lepsze możliwości w uzyskaniu pozytywnych efektów terapii. Korzystają z niej także dzieci z ADHD, z autyzmem oraz z innymi zaburzeniami rozwoju.

 

Terapia polega na ćwiczeniach angażujących całe ciało dziecka. Dostarcza stymulacji bodźców sensorycznych w ilości dostosowanej do indywidualnego poziomu rozwoju dziecka, a szczególnie czucia ruchu, pozycji ciała w przestrzeni, czucia głębokiego i powierzchniowego, ale także wzroku, słuchu i węchu. Stanowi to dla dziecka rodzaj 'naukowej zabawy'.

 

Miejscem realizacji zadania jest Świetlica Integracji Sensorycznej mieszcząca się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. 

Świetlica rozpoczęła swoją działalność  mającą na celu integrację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Świetlica jest efektem finalnym partnerskiego  projektu zrealizowanego w  2010 roku przez Stowarzyszenie SAS oraz PSP z OI w Janowie Lub.

 

Sala ma pomóc przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, dzieciom z dysleksją, nadpobudliwością, autyzmem oraz zaburzeniami koncentracji i uwagi, a także dzieciom mającym problemy w kontaktach z rówieśnikami. W pomieszczeniu prowadzone są zajęcia mające na celu eliminację problemów związanych z nauką i adaptacją w środowisku szkolnym, a także z trudnościami w koordynacji ruchowej.

Sala zajmuje powierzchnię około 70 mkw. Urządzenia, które się tam znajdują można podzielić na grupy ze względu na rodzaj emitowanych bodźców (aktywizujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu). I tak na przykład jest tam m.in. huśtawka terapeutyczna, stopki, deski rotacyjne, grzybek i opona. Jest także wyposażenie służące do rehabilitacji, która wpływa na rozwój aktywności ruchowej.

 

 

odwiedzin działu: 2738

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM