“Młodzi Nieustraszeni”

Projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od kwietnia do listopada każdego roku.

Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Projekt „Młodzi Nieustraszeni” prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 2005 roku, przy wsparciu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

Więcej informacji i materiałów tutaj: